โครงการสู่อ้อมอกแห่งไออุ่นและพบอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปี 2562″

โครงการสู่อ้อมอกแห่งไออุ่นและพบอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปี 2562″

ประมวลภาพบรรยากาศ “โครงการสู่อ้อมอกแห่งไออุ่นและพบอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปี 2562”
ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารเรียนรวม (อาคาร 2)
ขอขอบคุณภาพจาก..น้องๆสโมสรนิสิตคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร