ติดต่อเรา

IMG_9269

คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร อาคาร 7 ชั้น 4
59/4 หมู่ 1 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
รหัสไปรษณีย์ 47000 โทรศัพท์ : 042-725036

เบอร์มือถือคณะ : 081-7391789
โทรสาร : 042-725037

E-mail : nraikucsc@gmail.com