ประกาศรายชื่อผู้เข้าประกวดวาดภาพระบายสี (ระดับประถมศึกษา)

ประกาศรายชื่อผู้เข้าประกวดวาดภาพระบายสี (ระดับประถมศึกษา)

‼️ประกาศ‼️ รายชื่อผู้เข้าประกวดวาดภาพระบายสี (ระดับประถมศึกษา)
หัวข้อ “เกษตรศาสตร์ ศาสตร์ของพระราชาสู่การพัฒนาวิถีเกษตรกรยุคใหม่ Thailand 4.0” เนื่องในงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 13 ประจำปี 2561
📌ขอให้ผู้มีรายชื่อเข้าประกวด พร้อมคุณครู/อาจารย์ผู้ควบคุม มารายงานตัวในวันประกวด บริเวณลานกิจกรรมเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ระหว่างเวลา 08.30-09.00 น.