บริษัท แหลมทองสหการ จำกัด รับสมัครงาน (นิสิตจบใหม่)

บริษัท แหลมทองสหการ จำกัด รับสมัครงาน (นิสิตจบใหม่)


บริษัท แหลมทองสหการ จำกัด

รับสมัครงาน หลายตำแหน่ง (นิสิต จบใหม่)
ทั้งด้านเกษตร (สัตวศาสตร์) และอุตสาหกรรมเกษตร (เทคโนโลยีการอาหาร) นิสิตชั้นปีที่ 4 ท่านใดสนใจสมัครงาน
สามารถติดต่อรับใบสมัคร ได้ พี่ต่าย (ยุทธกร พรหมสาขา ณ สกลนคร) ห้อง 21-201
จากนั้นนิสิตกรอกรายละเอียดให้เรียบร้อย พร้อมแนบหลักฐานการสมัคร ส่งคืนพี่ต่าย ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2563 เพื่อจะได้รวบรวมนำส่งไปยังบริษัท

Download รายละเอียดการรับสมัคร