บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จํากัด (มหาชน) รับสมัครศิษย์เก่า หรือผู้สำเร็จการศึกษาเข้าร่วมโครงการ “เถ้าแก่ฝึกหัด แผนกอาหารสด” Makro Operation Trainee Fresh Food (รุ่นที่ 2)

บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จํากัด (มหาชน) รับสมัครศิษย์เก่า หรือผู้สำเร็จการศึกษาเข้าร่วมโครงการ “เถ้าแก่ฝึกหัด แผนกอาหารสด” Makro Operation Trainee Fresh Food (รุ่นที่ 2)

บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จํากัด (มหาชน) ภายใต้เครื่องหมายการค้า แม็คโคร (Makro) ได้เปิดโอกาสให้กลุ่มนิสิตและนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาใหม่ หรือศิษย์เก่าของ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตสกลนคร) ที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว ได้มีโอกาสสมัครเข้าร่วม โครงการ “เถ้าแก่ฝึกหัด แผนกอาหารสด” Makro Operation Trainee Fresh Food (รุ่นที่ 2) สำหรับนิสิตและนักศึกษาที่มีความสนในโครงการดังกล่าว ซึ่งโครงการนี้ เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันนี้ ถึง วันที่ 20 กรกฎาคม 2566

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จํากัด (มหาชน)
คุณศรัญญา ทองจิตร์ (มะนาว) 088-989-6964 sthongji@siammakro.co.th
คุณธนาวัฒน์ มณีวรรณ (น๊อต) 086-626-2075 tmaneewa@siammakro.cp.th