บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด บริษัท ในเครือเจริญโภคภัณฑ์ รับสมัครพนักงานขายประจำภาคอีสาน

บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด บริษัท ในเครือเจริญโภคภัณฑ์ รับสมัครพนักงานขายประจำภาคอีสาน

บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด บริษัท ในเครือเจริญโภคภัณฑ์
รับสมัครพนักงานขายประจำภาคอีสาน จำนวน 40 อัตรา
คุณสมบัติ
1.เพศ ชาย/หญิง อายุ 20-30 ปี
2. จบการศึกษาระดัปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
3. สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่
ผู้ที่สนใจ สามารถส่งเอกสารและหลักฐานการสมัคร ไปที่
คุณ วรภพ E-mail: voraphop.prs@cpf.co.th โทร.095 916 1924