คู่มือการแปรรูปพริกปลอดภัย เรื่อง พริกป่นไร้เมล็ด

คู่มือการแปรรูปพริกปลอดภัย เรื่อง พริกป่นไร้เมล็ด

สำหรับศิษย์เก่า และผู้สนใจสามารถ ดาวน์โหลดเอกสาร คู่มือการแปรรูปพริกปลอดภัย เรื่อง “พริกป่นไร้เมล็ด”

ดาวน์โหลดเอกสาร ได้ที่นี่
การแปรรูปพริก pepper_ebook