เปิดรับนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ทุกชั้นปี เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพนิสิตสู่สากล 2563

เปิดรับนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ทุกชั้นปี เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพนิสิตสู่สากล 2563

เปิดรับสมัครนิสิต มก.ฉกส. ทุกคณะ ทุกชั้นปี
เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพนิสิตสู่สากล 2563
ณ จังหวัดอากิตะ ประเทศญี่ปุ่น 🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸

🔸ใครอยากไปรับประสบการณ์ใหม่ๆ ในประเทศญี่ปุ่น
ได้เพื่อน ได้ภาษา ได้ประสบการณ์ ได้ความรู้
สมัครเลยจ้าา มีทุนสนับสนุน 50 เปอร์เซ็นต์ ของค่าใช้จ่าย ด้วยน๊าาา

🔸สนใจสอบถาม หรือส่งใบสมัครได้ที่ 👇
สำนักงานเลขานุการ งานวิเทศสัมพันธ์ คณะศว.

✔️ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 27 พฤศจิกายน 2562

✔️ดูรายละเอียดได้ที่ http://fam.csc.ku.ac.th/?p=6836