เรียนจบแล้วทำงานอะไรดี มาสมัคร Operation Trainee กับบริษัทสยามแม็คโคร

เรียนจบแล้วทำงานอะไรดี มาสมัคร Operation Trainee กับบริษัทสยามแม็คโคร

บริษัทสยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่ง Operation Trainee fresh food (หัวหน้างานฝึกหัด แผนกสินค้าอาหารสด)
โดยนิสิต คณะ ทอ. ที่ใกล้สำร็จการศึกษา  (ทรัพยากรเกษตร, ประมง, สัตวศาสตร์, ทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต, เทคโนโลยีการอาหาร, อาหารปลอดภัยและโภชนาการ)
****สามารถสมัครงานในตำแหน่งนี้ได้ ทุกหลักสูตร****
***เพียงแสกน QRcode จากนั้นกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ทางบริษัทฯ จะทำการติดต่อนิสิตโดยตรงเพื่อสัมภาษณ์ทาง video call และตามลำดับ กระบวนการอื่นๆ ของบริษัทฯ ต่อไป