รายงานความสุขของตนเองในองค์กร ประจำปี 2563 Happinometer

รายงานความสุขของตนเองในองค์กร ประจำปี 2563 Happinometer

คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ได้มีกิจกรรมการประเมินความสุขของบุคลากรในองค์กร ประจำปี 2563 เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานและใช้ประกอบการวิเคราะห์เพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมในสร้างความสุขในชีวิตตนเอง ครอบครัว และการทำงานร่วมกัน
สามารถอ่านรายงานเรื่องเต็มทั้งหมด

ได้ที่นี่ Download