มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร และ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการการผลิตสุกรขุน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร และ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการการผลิตสุกรขุน

ในวันนี้ (25 เมษายน 2562) ดร.วัชรพงษ์ อินทรวงศ์ รองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร พร้อมด้วย น.สพ.จตุรงษ์ โยธารักษ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมลงนามใน “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการการผลิตสุกรขุน” หรือ MOU โดยมี ดร. อรอนงค์ ฐาปนพันธ์นิติกุล คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร และ น.สพ.คุณวุฒิ เครือลอย รักษาการรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) รวมทั้งคณะผู้บริหาร บุคลากร และนิสิต วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร และทีมงาน บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นสักขีพยาน ทั้งนี้ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการฯ ดังกล่าว ได้ตกลงร่วมมือภายใต้เจตนารมณ์และวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนงานวิชาการด้านต่างๆ ได้แก่ การเรียนการสอน การฝึกงานของนิสิต การวิจัยและพัฒนา และการบริการทางวิชาการ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น 2 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร