ข่าวแจ้งประชาสัมพันธ์ด่วน จะมีการจัดสอบTOEIC โดย CPA Thailand วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2561 ใครสนใจรีบๆไปสมัครกันนะค่ะ

ข่าวแจ้งประชาสัมพันธ์ด่วน จะมีการจัดสอบTOEIC โดย CPA Thailand วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2561 ใครสนใจรีบๆไปสมัครกันนะค่ะ


วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2561 จะมีการจัดสอบ TOEIC โดย CPA Thailand เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ อาคาร 19 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร สามารถสมัครได้ในฐานะบุคคลทั่วไป ค่าสมัคร 1,500 บาท 
ผู้สนใจสามารถสมัครและลงชื่อได้ที่ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ภายในวันที่ 15 ส.ค. 61