บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสากรรม จำกัด สาขาสกลนคร รับสมัครนิสิตฝึกงานและพนักงาน

บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสากรรม จำกัด สาขาสกลนคร รับสมัครนิสิตฝึกงานและพนักงาน

บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสากรรม จำกัด สาขาสกลนคร
รับสมัครนิสิตฝึกงานและพนักงาน ตำแหน่งนักส่งเสริม(ชั่วคราว) จำนวน 30 อัตรา
เริ่มงาน ตุลาคม-ธันวาคม 2566
รายได้รวมรับ 400 บาท/วัน
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 065-7169964