นิสิตญี่ปุ่น หัวใจไทย ที่ยืนหยัดบนกฏระเบียบ และความถูกต้อง เมกุมิ โมริโมโต้

นิสิตญี่ปุ่น หัวใจไทย ที่ยืนหยัดบนกฏระเบียบ และความถูกต้อง เมกุมิ โมริโมโต้

เมกุมิ โมริโมโต้ หรือเพื่อนๆจะเรียกว่าจันทร์ เป็นนิสิตสัญชาติญี่ปุ่น แต่หัวใจไทย เข้ามาใช้ชีวิตอยู่ในเมืองไทยได้ประมาณ 6 ปีกว่าๆ จันทร์รักและอยากใช้ชีวิตอยู่ในเมืองไทย นอกจากนี้จันทร์ยังเป็นคนที่รักในการศึกษา ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน ชอบค้นคว้าหาความรู้อยู่เป็นเสมอ ซึ่งในขณะนี้ จันทร์กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 1 หลักสูตรอาหารปลอดภัยและโภชนาการ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยของจันทร์เป็นไปอย่างเรียบง่าย ซึ่งจันทร์จะปฏิบัติตามกฏและระเบียบของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ ทางคณะและมหาวิทยาลัยจัดขึ้นในทุกๆ กิจกรรม ไม่แปลกเลยที่จันทร์หรือแม่มะลิของเรา จะยืนหยัดและเคารพในกฏระเบียบของสังคมบนความถูกต้อง
#NRAI
#สื่อสารได้ทำงานเป็นเน้นจิตอาสา