คณบดีและผู้นำนิสิตเข้าพบรองอธิการบดีเพื่อมอบผลิตภัณฑ์โครงการ

คณบดีและผู้นำนิสิตเข้าพบรองอธิการบดีเพื่อมอบผลิตภัณฑ์โครงการ

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 11.00 น. คณบดี โดย ผศ.ศุภสิทธิ์สิทธาพานิช และกลุ่มผู้นำนิสิต ได้เข้าพบท่านรองอธิการบดี เพื่อมอบผลิตภัณฑ์และประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ข้าวบรรจุแพ็กจากโครงการสืบสานปลูกข้าวประพณีฯ และผลิตภัณฑ์นม จากทางฟาร์มสัตว์