กว่าจะมาเป็นมะเขือเทศ…สำรวจเส้นทางสายมะเขือเทศ

กว่าจะมาเป็นมะเขือเทศ…สำรวจเส้นทางสายมะเขือเทศ

สำรวจเส้นทางสายมะเขือเทศ

ขอบคุณที่มา….หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ ฉบับวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562