เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 แล้ววันนี้ – 31 มกราคม 2564 

เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ในระดับปริญญาตรี 6 สาขาวิชา ดังนี้

  1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

  2. สาขาวิชาทรัพยากรเกษตร

  3. สาขาวิชาอาหารปลอดภัยและโภชนาการ

  4. สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต

  5. สาขาวิชาประมง

  6. สาขาวิชาสัตวศาสตร์

รายละเอียดการสมัคร รายละเอียดการรับสมัคร Tcas รอบที่ 1 ปี 64

!!!!สิทธิพิเศษ!!!! ทุนเรียนดี ลดค่าเทอม 50% !!!!

👉TCAS รอบที่ 1 Portfolio โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

สมัครผ่านเว็บไซต์ 👉👉 https://misreg.csc.ku.ac.th/admission/

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

👉095-504-8479

👉👉 Line ID : nraiku