เปิดรับสมัครนิสิตทุกชั้นปี เพื่อขึ้นทะเบียนรับทุนการศึกษา ประเภทความประพฤติดี ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปีการศึกษา 2566

เปิดรับสมัครนิสิตทุกชั้นปี เพื่อขึ้นทะเบียนรับทุนการศึกษา ประเภทความประพฤติดี ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปีการศึกษา 2566

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีความประพฤติดี ผลการเรียน
เพื่อขึ้นทะเบียนขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
นิสิตที่สนใจศึกษารายละเอียดและส่งใบสมัครผ่านระบบออนไลน์ ได้เลยครับ