มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เปิดรับ “ทุนส่งน้องเรียนจบ” ปีที่ 16

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เปิดรับ “ทุนส่งน้องเรียนจบ” ปีที่ 16

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เปิดรับสมัครนิสิต นักศึกษา ที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในระดับอาชีวศึกษา (ปวช.-ปวส.) และระดับอุดมศึกษาของรัฐบาลตามสาขาที่กำหนด เข้าร่วมโครงการ “ทุนส่งน้องเรียนจบ” ปีที่ 16 เพื่อรับการสนับสนุนทุนการศึกษา
สามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ https://scholarship.ajinomotofoundation.or.th/
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2564 สำหรับระดับอาชีวศึกษา
และถึง 10 มกราคม 2565 สำหรับระดับอุดมศึกษา
สามารถดูรายละเอียดและระเบียบทุนได้ที่
วิดีโอขั้นตอนการสมัครทุน
หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่