คณะทอ. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศต้อนรับนิสิตใหม่ KU 83 “สู่อ้อมอก…แห่งไออุ่น ครอบครัว คณะ ทอ.”

คณะทอ. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศต้อนรับนิสิตใหม่ KU 83 “สู่อ้อมอก…แห่งไออุ่น ครอบครัว คณะ ทอ.”

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2566 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ KU 83  ประจำปีการศึกษา 2566 “สู่อ้อมอก…แห่งไออุ่น ครอบครัว คณะ ทอ.” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภสิทธิ์ สิทธาพานิช คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ตัวแทนคณาจารย์ ตัวแทนศิษย์เก่า และนิสิต กล่าวต้อนรับน้องๆนิสิตใหม่ และยังมีอาจารย์ บุคลากร และพี่ๆ นิสิตเข้าร่วมให้การต้อนรับน้องใหม่อย่างอบอุ่น ภายในกิจกรรมีการบรรยาย เรื่อง “ปรับตัวปรับใจ สู่ชีวิตที่สดใส ในรั้วมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” การบรรยายเรื่อง “ตั้งเป้าหมายชีวิต พิชิตฝัน” และช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมนิสิตพบอาจารย์ที่ปรึกษา และกิจกรรมจับสายรหัส