คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เปิดรับนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี รอบรับตรงอิสระ วันที่ 15 – 23 มิถุนายน 2562 นี้

คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เปิดรับนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี รอบรับตรงอิสระ วันที่ 15 – 23 มิถุนายน 2562 นี้

คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เปิดรับนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี รอบรับตรงอิสระ วันที่ 15 – 23 มิถุนายน 2562 นี้

คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร เปิดรับสมัคร 6 หลักสูตร ดังนี้
1. หลักสูตรทรัพยากรเกษตร (วท.บ.) ️
2. หลักสูตรทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต (วท.บ.)
3. หลักสูตรประมง (วท.บ.)
4. หลักสูตรสัตวศาสตร์ (วท.บ.)
5. หลักสูตรเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ.)
6. หลักสูตรอาหารปลอดภัยและโภชนาการ (วท.บ.)
สมัครได้ที่ https://misreg.csc.ku.ac.th/admission/

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
085-7421609, 095-5302968
FB : nrai.csc.ku