ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่เข้าร่วมการตอบปัญหาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร “FoSTAT-Nestlé Quiz Bowl 2023”

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่เข้าร่วมการตอบปัญหาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร “FoSTAT-Nestlé Quiz Bowl 2023”

คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนิสิตที่เข้าร่วมการตอบปัญหาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร “FoSTAT-Nestlé Quiz Bowl 2023” เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2566 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพ โดยทีมนิสิตได้ผ่านเข้ารอบ 20 ทีมสุดท้าย และได้คะแนนเป็นอันดับ 7 จาก 61 ทีม ทั่วประเทศ โดยในปีนี้ ทีมของคณะฯ เป็นทีมเดียวของมหาวิทยาลัยในภาคอีสานที่ได้รับคะแนนติดอันดับสูงสุด 10 อันดับแรก
ทีมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร โดยมีสมาชิกในทีมที่ร่วมแข่งขันในครั้งนี้
1. นางสาวสุนันทา สังวาลรัมย์ นิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
2. นางสาวณัฐมน เหมือนสุทธิวงค์ นิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
3. นางสาวธนัชพร นาคศรี นิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
4. นางสาวพัทริกา กิติศรีวรพันธุ นิสิตสาขาวิชาอาหารปลอดภัยและโภชนาการ
5. นางสาวสุนันทา สังวาลย์รัมย์ นิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
6. นางสาวธนพร บุบผาชาติ นิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร