กิจกรรม NRAI Smart Camp KU 83

กิจกรรม NRAI Smart Camp KU 83

คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดกิจกรรม NRAI Smart Camp KU 83 ระหว่างวันที่ 12-16 มิถุนายน 2566 เพื่อปรับพื้นฐานทางวิชาการให้นิสิตใหม่ และเป็นการเตรียมความพร้อมให้นิสิตใหม่ได้มีความพร้อมและการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย โดยกิจกรรมนี้ทางคณะฯ มุ่งหวังว่านิสิตที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับความรู้พื้นฐานทางวิชาการและสามารถปรับตัว ปรับใจในรั้วมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข