N-RAI International Food Festival #1

N-RAI International Food Festival #1

เทศกาลอาหารนานาชาติ หรือ N-RAI International Food Festival ครั้งที่ 1 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ณ โถงกิจกรรมอาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 (7/2) เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ทำให้นิสิตแลกเปลี่ยนต่างประเทศ ทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท อาทิ ประเทศเกาหลี ญี่ปุ่น บังคลาเทศ ไทย ลาว เมียนมาร์ และกัมพูชา ได้นำเอาอาหารประจำชาติของตัวเอง มาสาธิตให้กับผู้ที่มาร่วมงานได้ชมและชิม ซึ่งงานนี้นอกจากเราจะได้ทั้งความอิ่มอร่อยแล้ว น้องๆนิสิตของเรายังได้ฝึกพูดภาษาอังกฤษ มีความมั่นใจและกล้าที่จะสื่อสารกับชาวต่างชาติมากยิ่งขึ้นด้วย