โครงการ รู้ตัวตน ค้นเป้าหมาย ปีการศึกษา 2562

โครงการ รู้ตัวตน ค้นเป้าหมาย ปีการศึกษา 2562

ประมวลภาพบรรยากาศการทำกิจกรรม รู้ตัวตน ค้นเป้าหมาย ของน้องๆนิสิต KU79 เมื่อวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 (7/2)