โครงการเกษตรสัมพันธ์ ครั้งที่ 12

โครงการเกษตรสัมพันธ์ ครั้งที่ 12

โครงการเกษตรสัมพันธ์ ครั้งที่ 12 เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้นิสิต ชั้นปีที่ 1 ในด้านการเกษตร และสร้างกลุ่มสังคมการเกษตรให้แก่นิสิต อันจะก่อให้เกิดความสามัคคีและเชื่อมสัมพันธ์อันดีงาม และสร้างความรักใคร่ กลมเกลียวกันระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง

 

ขอบคุณรูปภาพจาก…. เพจ Agro Photo