“โครงการสอนน้องร้องเพลงมหาวิทยาลัยและต้อนรับน้องใหม่ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปี 2562”

“โครงการสอนน้องร้องเพลงมหาวิทยาลัยและต้อนรับน้องใหม่ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปี 2562”

โครงการสอนน้องร้องเพลงมหาวิทยาลัยและต้อนรับน้องใหม่ ถือเป็นกิจกรรมดีๆและสร้างสรรค์อีกกิจกรรมหนึ่งที่จะจัดทำขึ้นเป็นประจำทุกปี ซึ่งในปีการศึกษา 2562 นี้ ทางคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรได้จัดทำขึ้นเมื่อวันที่ 2 – 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เพื่อให้นิสิตชั้นปีที่ 1 สามารถร้องเพลงได้อย่างถูกต้อง และสร้างความประทับใจให้แก่นิสิต อีกทั้งยังก่อให้เกิดความสามัคคีระหว่างรุ่น และยังสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อรุ่นพี่ คณาจารย์ บุคลากร ตลอดจน คณะและมหาวิทยาลัย นอกจากนี้นิสิตยังได้ทราบถึงอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (IDKU) และยังเป็นการสร้างเจตคติที่ดีต่อสถาบันอีกด้วย 

 

 

…….ขอบคุณรูปภาพจากเพจ…….

สโมสรนิสิตคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร