พิธีไหว้ครูของหลักสูตรทรัพยากรเกษตร

พิธีไหว้ครูของหลักสูตรทรัพยากรเกษตร

พิธีไหว้ครูของหลักสูตรทรัพยากรเกษตร เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 ณ โถงอาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 (7/2) มีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นการขอขมา แสดงความเคารพ ความกตัญญูต่อครูบาอาจารย์ ที่ให้ความรู้และสั่งสอนศิษย์ให้เป็นคนดี

 

ขอบคุณรูปภาพจาก …. เพจ Agro Photo