งานเปิดบ้านคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 4

งานเปิดบ้านคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 4

งานเปิดบ้านคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 4 จัดขึ้นเมื่อ วันที่ 19 สิงหาคม 2562 ซึ่งภายในงานมีการสาธิตกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมอื่นๆ ของแต่ละหลักสูตร ซึ่งคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มี 6 หลักสูตรด้วยกัน คือ 

  1. ทรัพยากรเกษตร

  2. ทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต

  3. ประมง

  4. สัตวศาสตร์

  5. เทคโนโลยีการอาหาร

  6. อาหารปลอดภัยและโภชนาการ

การจัดงานในครั้งนี้ ทำให้น้องๆมัธยม และผู้ที่มาร่วมงาน ได้รู้จักคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมมากขึ้น

 

ขอขอบคุณรูปภาพจาก

เพจ สโมสรนิสิต คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร