กิจกรรมค่ายอาสา คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ปี 2562

กิจกรรมค่ายอาสา คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ปี 2562

วันที่ ๖-๗ เมษายน ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา นำโดยสโมสรนิสิตคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร และนิสิตคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร จัดกิจกรรมโครงการค่ายอาสาพัฒนาชุมชน ณ ตำบลอุ่มจาน อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์น้องพี่  ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ ที่สร้างความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดีระหว่าง พี่ๆ น้องๆ ในคณะ นอกจากนี้ยังช่วยบำเพ็ญประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคมอีกด้วย