Author: yutthakorn

รับชมการนำเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารจัดการ ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาคณบดี คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร เมื่อวันจันทร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมพระพิรุณ อาคารบริหาร ตามลิงก์ที่แนบด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ https://drive.google.com/drive/folders/1dWAWiAfq-N2x8MuOzIyqWj8qDQmqs5mA...

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern" css=".vc_custom_1527051430742{padding-top: 50px !important;padding-bottom: 100px !important;}"][vc_column][vc_row_inner row_type="row" type="full_width" text_align="left" css_animation=""][vc_column_inner][vc_column_text] พิธีไหว้ครูของหลักสูตรทรัพยากรเกษตร เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 ณ โถงอาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 (7/2) มีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นการขอขมา แสดงความเคารพ ความกตัญญูต่อครูบาอาจารย์ ที่ให้ความรู้และสั่งสอนศิษย์ให้เป็นคนดี   ขอบคุณรูปภาพจาก ...

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern" css=".vc_custom_1527051430742{padding-top: 50px !important;padding-bottom: 100px !important;}"][vc_column][vc_row_inner row_type="row" type="full_width" text_align="left" css_animation=""][vc_column_inner][vc_column_text] เทศกาลอาหารนานาชาติ หรือ N-RAI International Food Festival ครั้งที่ 1 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ณ โถงกิจกรรมอาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 (7/2) เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ทำให้นิสิตแลกเปลี่ยนต่างประเทศ ทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท อาทิ ประเทศเกาหลี ญี่ปุ่น บังคลาเทศ ไทย ลาว เมียนมาร์ และกัมพูชา ได้นำเอาอาหารประจำชาติของตัวเอง มาสาธิตให้กับผู้ที่มาร่วมงานได้ชมและชิม ซึ่งงานนี้นอกจากเราจะได้ทั้งความอิ่มอร่อยแล้ว น้องๆนิสิตของเรายังได้ฝึกพูดภาษาอังกฤษ มีความมั่นใจและกล้าที่จะสื่อสารกับชาวต่างชาติมากยิ่งขึ้นด้วย [/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner row_type="row" type="full_width" text_align="left"...

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern" css=".vc_custom_1527051430742{padding-top: 50px !important;padding-bottom: 100px !important;}"][vc_column][vc_row_inner row_type="row" type="full_width" text_align="left" css_animation=""][vc_column_inner][vc_column_text] เมกุมิ โมริโมโต้ หรือเพื่อนๆจะเรียกว่าจันทร์ เป็นนิสิตสัญชาติญี่ปุ่น แต่หัวใจไทย เข้ามาใช้ชีวิตอยู่ในเมืองไทยได้ประมาณ 6 ปีกว่าๆ จันทร์รักและอยากใช้ชีวิตอยู่ในเมืองไทย นอกจากนี้จันทร์ยังเป็นคนที่รักในการศึกษา ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน ชอบค้นคว้าหาความรู้อยู่เป็นเสมอ ซึ่งในขณะนี้ จันทร์กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 1 หลักสูตรอาหารปลอดภัยและโภชนาการ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยของจันทร์เป็นไปอย่างเรียบง่าย ซึ่งจันทร์จะปฏิบัติตามกฏและระเบียบของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ ทางคณะและมหาวิทยาลัยจัดขึ้นในทุกๆ กิจกรรม ไม่แปลกเลยที่จันทร์หรือแม่มะลิของเรา จะยืนหยัดและเคารพในกฏระเบียบของสังคมบนความถูกต้อง #NRAI #สื่อสารได้ทำงานเป็นเน้นจิตอาสา [/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner row_type="row" type="full_width" text_align="left" css_animation="" css=".vc_custom_1527051865575{padding-top: 50px...

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern" css=".vc_custom_1527051430742{padding-top: 50px !important;padding-bottom: 100px !important;}"][vc_column][vc_row_inner row_type="row" type="full_width" text_align="left" css_animation=""][vc_column_inner][vc_column_text] งานเปิดบ้านคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 4 จัดขึ้นเมื่อ วันที่ 19 สิงหาคม 2562 ซึ่งภายในงานมีการสาธิตกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมอื่นๆ ของแต่ละหลักสูตร ซึ่งคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มี 6 หลักสูตรด้วยกัน คือ  ทรัพยากรเกษตร ทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต ประมง สัตวศาสตร์ เทคโนโลยีการอาหาร อาหารปลอดภัยและโภชนาการ การจัดงานในครั้งนี้ ทำให้น้องๆมัธยม และผู้ที่มาร่วมงาน ได้รู้จักคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมมากขึ้น   ขอขอบคุณรูปภาพจาก เพจ สโมสรนิสิต คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร [/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner row_type="row" type="full_width" text_align="left" css_animation=""...

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern" css=".vc_custom_1527051430742{padding-top: 50px !important;padding-bottom: 100px !important;}"][vc_column][vc_row_inner row_type="row" type="full_width" text_align="left" css_animation=""][vc_column_inner][vc_column_text] "โครงการเตรียมความพร้อมกีฬาประเพณี 4 จอบ แห่งชาติครั้งที่ 37" คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร จัดขึ้นเพื่อคัดเลือกตัวแทนระดับคณะ เพื่อที่จะไปทำการแข่งขันเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยต่อไป โดยประกอบไปด้วย 3 คณะ จาก 3 วิทยาเขต คือ คณะเกษตร คณะเกษตรกำแพงแสน และคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ในวันที่ 25 สิงหาคม 2562 ณ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ซึ่งประกอบไปด้วยการแข่งขัน ดังนี้ การเข้าด้ามจอบเตรียมแปลง การขยายพันธุ์พืช-ติดตา-ต่อกิ่ง-ทาบกิ่ง การประเมินเนื้อดินโดยวิธีภาคสนามและการวัดค่า pH...

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern" css=".vc_custom_1527051430742{padding-top: 50px !important;padding-bottom: 100px !important;}"][vc_column][vc_row_inner row_type="row" type="full_width" text_align="left" css_animation=""][vc_column_inner][vc_column_text] กิจกรรมรับขวัญน้องหล่า  เป็นกิจกรรมของหลักสูตรทรัพยากรเกษตร ที่จัดทำขึ้นทุกปี เพื่อเป็นการรับน้องเข้าสู่หลักสูตรอย่างเป็นทางการ ในปีนี้ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิมลนันท์ กันเกตุ ประธานหลักสูตรทรัพยากรเกษตร เป็นประธานในการกล่าวต้อนรับนิสิต นอกจากนี้ยังมีพิธีบายศรีสู่ขวัญ ผูกข้อมือน้องๆ ปี 1 และยังมีรุ่นพี่ ปี 2- ปี 4 มาเล่าแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทั้งในด้านการเรียน และการฝึกงานไม่ว่าจะเป็นในประทเศและต่างประเทศอีกด้วย การจัดกิจกรรมรับขวัญน้องหล่าถือว่าเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพี่ น้อง และอาจารย์ในหลักสูตรอีกด้วย #รับขวัญน้องหล่า #ทรัพยากรเกษตร   ขอบคุณรูปภาพจาก ...

  หมดปัญหาในการพกพาฮาร์ดดิสไปไหนมาไหนให้วุ่นวาย เรามีบริการใหม่จาก Google สำหรับนิสิตทุกคน มาแนะนำ Google Drive File Stream (ใช้งานได้ตลอดชีพ รวมไปถึงศิษย์เก่าด้วยนะ) เก็บไฟล์เยอะ โดยขนาดจัดเก็บข้อมูลที่ได้รับ จุได้มากถึง 1 EB (Exabyte) ซึ่งเทียบเท่ากับ 1,000,000,000 GB (Gigabyte) เลยทีเดียว มาลองเก็บข้อมูลกับ Google Drive File Stream กันนะคะ วิธีใช้งานง่ายๆเพียงแค่ดาวน์โหลดโปรแกรมไปติดตั้งไว้ในเครื่อง Windows : https://dl.google.com/drive-file.str…/GoogleDriveFSSetup.exe Mac : https://dl.google.com/drive-file.…/GoogleDriveFileStream.dmg แล้วทำการ Login ด้วย account@ku.th ที่ทุกคนมี เพียงเท่านี้ก็ใช้งานได้เสมือนมีฮาร์ดดิสเพิ่มขึ้นอีกตัวในเครื่อง สามารถลากวางไฟล์ได้อย่างสะดวกสบาย (ส่วนจะเก็บอะไรนั้นไม่ว่ากัน) หากยังไม่เคยสมัครบริการ Google Account@ku.th ต้องทำการสมัครผ่าน https://accounts.ku.ac.th/private/Login โดย Login ด้วยรหัสนิสิต สำหรับศิษย์เก่า สามารถขอใช้บริการ KU Google ได้ ผ่านการกรอกข้อมูลในลิงค์นี้ แล้วรออีเมลล์ตอบกลับ https://docs.google.com/…/1FAlpQLScfJcybf1zjLizD8d…/viewform สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Account@ku.th สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก สำนักบริการคอมพิวเตอร์ http://bit.ly/2fZjaoD ...

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern" css=".vc_custom_1527051430742{padding-top: 50px !important;padding-bottom: 100px !important;}"][vc_column][vc_row_inner row_type="row" type="full_width" text_align="left" css_animation=""][vc_column_inner][vc_column_text] โครงการสอนน้องร้องเพลงมหาวิทยาลัยและต้อนรับน้องใหม่ ถือเป็นกิจกรรมดีๆและสร้างสรรค์อีกกิจกรรมหนึ่งที่จะจัดทำขึ้นเป็นประจำทุกปี ซึ่งในปีการศึกษา 2562 นี้ ทางคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรได้จัดทำขึ้นเมื่อวันที่ 2 - 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เพื่อให้นิสิตชั้นปีที่ 1 สามารถร้องเพลงได้อย่างถูกต้อง และสร้างความประทับใจให้แก่นิสิต อีกทั้งยังก่อให้เกิดความสามัคคีระหว่างรุ่น และยังสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อรุ่นพี่ คณาจารย์ บุคลากร ตลอดจน คณะและมหาวิทยาลัย นอกจากนี้นิสิตยังได้ทราบถึงอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (IDKU) และยังเป็นการสร้างเจตคติที่ดีต่อสถาบันอีกด้วย      ...

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern" css=".vc_custom_1527051430742{padding-top: 50px !important;padding-bottom: 100px !important;}"][vc_column][vc_row_inner row_type="row" type="full_width" text_align="left" css_animation=""][vc_column_inner][vc_column_text]โครงการ "สืบสานประเพณีปลูกข้าวน้อง-พี่ นนทรีอีสาน ครั้งที่ 6 " ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2562 ณ แปลงข้าว (ฟาร์มพืช) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เพื่อให้นิสิตเข้าใจถึงประเพณีสำคัญของการดำนา วิธีการปลูกข้าวและปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนไทยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของข้าวมากขึ้น และยังสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตรุ่นพี่ นิสิตรุ่นน้อง ตลอดจนอาจารย์ บุคลากร และผู้เข้าร่วมโครงการ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย   ขอขอบคุณรูปภาพจากเพจ...

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern" css=".vc_custom_1527051430742{padding-top: 50px !important;padding-bottom: 100px !important;}"][vc_column][vc_row_inner row_type="row" type="full_width" text_align="left" css_animation=""][vc_column_inner][vc_column_text]ประมวลภาพบรรยากาศ Freshy N-RAI Meeting วันที่ 9 ก.ค. 2562 ณ อาคารเรียนรวม กิจกรรมนี้ได้จัดขึ้นเพื่อให้น้องๆได้รู้จักมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร และคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร และอีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างน้องๆ กับพี่ๆในสำนักงานเลขานุการของคณะ และพี่ๆ สโมสรนิสิต มากยิ่งขึ้น ขอบคุณรูปภาพจาก..น้องๆ สโมรสรนิสิตคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner row_type="row" type="full_width" text_align="left" css_animation="" css=".vc_custom_1527051865575{padding-top: 50px !important;}"][vc_column_inner][vc_gallery type="image_grid" images="22905,22906,22907,22908,22909,22910,22911,22912,22913,22914,22915,22916,22917,22918,22919,22920,22921,22922,22923,22924,22925,22926,22927,22928,22929,22930,22931,22932,22933,22934,22935,22936,22937,22938,22939,22940,22941,22942,22943,22944,22945,22946,22947,22948,22949,22950,22951,22952,22953,22954,22955,22956,22957,22958,22959,22960,22961,22962,22963,22964,22965,22966,22967,22968,22969,22970,22971,22972,22973,22974,22975,22976,22977,22978,22979,22980,22981,22982,22983,22984,22985,22986,22987,22988,22989,22990,22991,22992,22993,22994,22995,22996,22997,22998,22999,23000,23001,23002,23003,23004,23005,23006,23007,23008,23009,23010,23011,23012,23013,23014,23015,23016,23017,23018,23019,23020,23021,23022,23023,23024,23025,23026,23027,23028,23029,23030,23031,23032,23033,23034,23035,23036,23037,23038,23039,23040,23041,23042,23043,23044,23045,23046,23047,23048,23049,23050,23051,23052,23053,23054,23055,23056,23057,23058,23059,23060,23061" column_number="5" grayscale="no" images_space="gallery_with_space"][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]...

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern" css=".vc_custom_1527051430742{padding-top: 50px !important;padding-bottom: 100px !important;}"][vc_column][vc_row_inner row_type="row" type="full_width" text_align="left" css_animation=""][vc_column_inner][vc_column_text]ประมวลภาพบรรยากาศการทำกิจกรรม รู้ตัวตน ค้นเป้าหมาย ของน้องๆนิสิต KU79 เมื่อวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 (7/2)[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner row_type="row" type="full_width" text_align="left" css_animation="" css=".vc_custom_1527051865575{padding-top: 50px !important;}"][vc_column_inner][vc_gallery type="image_grid" images="22859,22860,22861,22862,22863,22864,22865,22866,22867,22868,22869,22870,22871,22872,22873,22874,22875,22876,22877,22878,22879,22880,22881,22882,22883,22884,22885,22886,22887,22888,22889,22890,22891,22892,22893,22894,22895,22896,22897,22898,22899,22900,22901,22902" column_number="5" grayscale="no" images_space="gallery_with_space"][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]...

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern" css=".vc_custom_1527051430742{padding-top: 50px !important;padding-bottom: 100px !important;}"][vc_column][vc_row_inner row_type="row" type="full_width" text_align="left" css_animation=""][vc_column_inner][vc_column_text]ประมวลภาพบรรยากาศ "โครงการสู่อ้อมอกแห่งไออุ่นและพบอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปี 2562" ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารเรียนรวม (อาคาร 2) ขอขอบคุณภาพจาก..น้องๆสโมสรนิสิตคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner row_type="row" type="full_width" text_align="left" css_animation="" css=".vc_custom_1527051865575{padding-top: 50px !important;}"][vc_column_inner][vc_gallery type="image_grid" images="22642,22643,22644,22645,22646,22647,22648,22649,22650,22651,22652,22653,22654,22655,22656,22657,22658,22659,22660,22661,22662,22663,22664,22665,22666,22667,22668,22669,22670,22671,22672,22673,22674,22675,22676,22677,22678,22679,22680,22681,22682,22683,22684,22685,22686,22687,22688,22689,22690,22691,22692,22693,22694,22695,22696,22697,22698,22699,22700,22701,22702,22703,22704,22705,22706,22707,22708,22709,22710,22711,22712,22713,22714,22715,22716,22717,22718,22719,22720,22721,22722,22723,22724,22725,22726,22727,22728,22729,22730,22731,22732,22733,22734,22735,22736,22737,22738,22739,22740,22741,22742,22743,22744,22745,22746,22747,22748,22749,22750,22751,22752,22753,22754,22755,22756,22757,22758,22759,22760,22761,22762,22763,22764,22765,22766,22767,22768,22769,22770,22771,22772,22773,22774,22775,22776,22777,22778,22779,22780,22781,22782,22783,22784,22785,22786,22787,22788,22789,22790,22791,22792,22793,22794,22795,22796,22797,22798,22799,22800,22801,22802,22803,22804,22805,22806,22807,22808,22809,22810,22811,22812,22813,22814,22815,22816,22817,22818,22819,22820,22821,22822,22823,22824,22825,22826,22827,22828,22829,22830,22831,22832,22833,22834,22835,22836,22837,22838,22839,22840,22841,22842,22843,22844,22845,22846,22847,22848,22849" column_number="5" grayscale="no" images_space="gallery_with_space"][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]...

📌มีข่าวดีมาบอกจ้าาาาาา📌 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สร้างนวัตกรรมการสอน เน้นสร้างอาชีพได้จริง เปิดแล้ว 3 ชุดวิชาในหลักสูตร (วทบ. ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน) 👉👉ค่าเล่าเรียน ชุดวิชาละ 14,300 บาท จบแต่ละชุดวิชาได้ประกาศนียบัตร (20 หน่วยกิต) 1) การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจและสัตว์น้ำสวยงาม 2) การผลิตเนื้อโคคุณภาพสูง 3) การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจผลิตปุ๋ย เปิดสอนที่ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ❗️รับสมัครด่วน❗️จำนวนจำกัด หลักสูตรละ 10 คนเท่านั้น สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 4 ก.ค. 2562 ❗️❗️เริ่มเรียน ธันวาคม 2562 นี้ ❗️❗️ ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียด ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 081-7391789, 095 - 5302968 (ติดต่อคุณเหมวดี) สิทธิเศษ📌📌 👉👉ใครๆ ก็เรียนได้ แม้ไม่มีวุฒิการศึกษา 👉👉 สามารถนัดหมายเวลาเรียนกับผู้สอนได้ 👉👉 เก็บสะสมหน่วยกิตได้ เรียนครบ 120 หน่วยกิต ได้รับปริญญาตรี ...

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการอบรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้หัวเชื้อหมักปลาร้าเพื่อย่นระยะเวลาในการหมัก" ในวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีการอาหาร (อาคาร 8/2) คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ท่านใดที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมได้ที่ >> คุณยลดา สาเสน เบอร์โทรศัพท์ >>> 082-8403519 ...

  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการอบรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้หัวเชื้อหมักปลาร้าเพื่อย่นระยะเวลาในการหมัก" ในวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีการอาหาร (อาคาร 8/2) คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ท่านใดที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมได้ที่ >> คุณยลดา สาเสน  โทรศัพท์ >>> 082-8403519   ...

คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เปิดรับนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี รอบรับตรงอิสระ วันที่ 15 - 23 มิถุนายน 2562 นี้ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร เปิดรับสมัคร 6 หลักสูตร ดังนี้ 1. หลักสูตรทรัพยากรเกษตร (วท.บ.) ️ 2. หลักสูตรทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต (วท.บ.) 3. หลักสูตรประมง (วท.บ.) 4. หลักสูตรสัตวศาสตร์ (วท.บ.) 5. หลักสูตรเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ.) 6. หลักสูตรอาหารปลอดภัยและโภชนาการ (วท.บ.) สมัครได้ที่ https://misreg.csc.ku.ac.th/admission/ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 085-7421609, 095-5302968 FB : nrai.csc.ku ...

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern" css=".vc_custom_1527051430742{padding-top: 50px !important;padding-bottom: 100px !important;}"][vc_column][vc_row_inner row_type="row" type="full_width" text_align="left" css_animation=""][vc_column_inner][vc_column_text] วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ดร.อรอนงค์ ฐาปนพันธ์นิติกุล คณบดี คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานกล่าวเปิดงานมหกรรมการประกวดผลงานทางวิชาการระดับ ปริญญาตรี ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 "N-RAI ACADEMIC FAIR 2019" ณ อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 เพื่อเพิ่มคุณภาพนิสิตชั้นปีที่ 4 และได้นำเสนอผลงานวิจัยที่ได้ทำการศึกษาค้นคว้า และเป็นการส่งเสริมความรู้ความสามารถของนิสิต เพิ่มประสบการณ์การเสนอผลงานสู่สาธารณะ ซึ่งจะเป็นแรงกระตุ้นให้นิสิตมีความสนใจศึกษาหาความรู้เพิ่มขึ้น มีความตระหนักถึงคุณค่าของงานวิจัยที่ได้ทำ [/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner row_type="row" type="full_width" text_align="left" css_animation="" css=".vc_custom_1527051865575{padding-top: 50px...

ขอเชิญนิสิตชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศฝึกงาน สหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 11 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้อง 2-301 อาคารเรียนรวม ...

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern" css=".vc_custom_1527051430742{padding-top: 50px !important;padding-bottom: 100px !important;}"][vc_column][vc_row_inner row_type="row" type="full_width" text_align="left" css_animation=""][vc_column_inner][vc_column_text] โครงการสัมมนาผู้นำนิสิต คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปี 2562 วันที่ 26 - 28 เมษายน 2562 ณ อุทยานแห่งชาติภูพาน จังหวัดสกลนคร โครงการสัมมนาผู้นำนิสิต จัดทำขึ้นเพื่อก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ขั้นตอน กระบวนการปฏิบัติงาน กิจกรรมให้แก่ผู้นำนิสิต สร้างการทำงานเป็นทีมให้แก่นิสิต ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรกิจกรรมนิสิตอีกด้วย [/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner row_type="row" type="full_width" text_align="left" css_animation="" css=".vc_custom_1527051865575{padding-top: 50px !important;}"][vc_column_inner][vc_gallery type="image_grid" images="22523,22386,22387,22388,22389,22390,22391,22392,22393,22394,22395,22396,22397,22398,22399,22400,22401,22402,22403,22404,22405,22406,22407,22408,22409,22410,22411,22412,22413,22414,22415,22416,22417,22418,22419,22420,22421,22422,22423,22424,22425,22426,22427,22428,22429,22430,22431,22432,22433,22434,22435,22436,22437,22438,22439,22440,22441,22442,22443,22444,22445,22446,22447,22448,22449,22450,22451,22452,22453,22454,22455,22456,22457,22458,22459,22460,22461,22462,22463,22464,22465,22466,22467,22468,22469,22470,22471,22472,22473,22474,22475,22476,22477,22478,22479,22480,22481,22482,22483,22484,22485,22486,22487,22488,22489,22490,22491,22492,22493,22494,22495,22496,22497,22498,22499,22500,22501,22502,22503,22504,22505,22506,22507,22508,22509,22510,22511,22512,22513,22514,22515,22516,22517,22518,22519,22520,22521,22522,22524,22525" column_number="5" grayscale="no" images_space="gallery_with_space"][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]...