เมื่อไหร่ กพ.จะรับรองสาขาเทคโนโลยีการอาหาร ของ วิทยาเขตเราค่ะ

คำถามทั้งหมดเมื่อไหร่ กพ.จะรับรองสาขาเทคโนโลยีการอาหาร ของ วิทยาเขตเราค่ะ
admin Staff asked 12 ปี ago

เมื่อไหร่ กพ.จะรับรองสาขาเทคโนโลยีการอาหาร ของ วิทยาเขตเราค่ะ แล้วเราสอบ ภาค ก ของ กพ. ได้มั้ย ค่ะ แล้วถ้าผ่าน นำไปใช้สอบอย่างอื่นได้หรือไม่คะ

1 Answers
admin Staff answered 12 ปี ago

สวัสดีค่ะ วันวิสาข์

อาจารย์ ส่ง link ของ เวปไซต์ ก.พ. มาให้ค่ะ ว่าหลักสูตรเทคโนโลยีการอาหาร ได้รับการรับรองจาก กพ. แล้ว
http://203.21.42.34/acc/index.html