เรียนสาขา วท.ม ทรัพยากรเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร แล้วไปทำงานด้านป่าไม้จะได้ไหมครับ

คำถามทั้งหมดเรียนสาขา วท.ม ทรัพยากรเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร แล้วไปทำงานด้านป่าไม้จะได้ไหมครับ
admin Staff asked 12 ปี ago

เรียนสาขา วท.ม ทรัพยากรเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร แล้วไปทำงานด้านป่าไม้จะได้ไหมครับ อยากทราบคำตอบคับ

1 Answers
admin Staff answered 12 ปี ago

แนะนำว่าเรียนด้าน วนศาสตร์ จะตรงกว่าค่ะ