อยากปรึกษาอาจารย์ค่ะ คือ วุฒิทรัพยากรเกษตรชีวภาพ นำไปสมัครสอบครู

คำถามทั้งหมดอยากปรึกษาอาจารย์ค่ะ คือ วุฒิทรัพยากรเกษตรชีวภาพ นำไปสมัครสอบครู
admin Staff asked 12 ปี ago

สวัสดีค่ะ ท่านอาจารย์นิตย์ศรีที่เคารพรัก ดิฉันเป็นศิษญ์เก่า ทอ.เกษตร รุ่น KU 62 ตอนนี้มีปัญหา อยากปรึกษาอาจารย์ค่ะ คือ วุฒิทรัพยากรเกษตรชีวภาพ นำไปสมัครสอบครู (เรียนวิชาชีพครูแล้ว) แต่ทาง อ.ก.ค.ศ. (สพม.ุอบล) ที่รับสมัครไม่เปิดสาขานี้ และไม่ยอมให้สมัคร ทั้งๆที่ ก.ค.ศ.ก็รับรองคุณวุฒิเราแล้ว เราต้องทำอย่างไรบ้างค่ะ (ปัญญาของเพื่อนค่ะ) แต่ดิฉัน ใช้วุฒินี้สมัครสอบเมื่อ 2 ปีก่อนนั้นได้ และตอนนี้ได้บรรจุเป็นครูเรียบรอยแล้วค่ะ แต่ตอนนั้นที่ไปสมัครสอบวุฒิเรานี้ก็มีปัญหาเหมือนกันค่ะ แต่ก็ใช้ transcip ที่เป็นภาษาไทยไปสมัคร ตรวจสอบตามรายวิชา ก็เลยสมัครได้ แต่ ปี 2554 มีเพื่อนที่ไปสมัครมีปัญหา รบกวนอาจารย์ช่วยแนะนำด้วยค่ะ

1 Answers
admin Staff answered 12 ปี ago

สามารถร้องเรียนได้โดยตรงที่ ก.พ. ค่ะ