สนใจเรื่องการเพาะเลี้งกล้วยไม้ค่ะอยากทราบว่าทางคณะมีการเปิดอบรมสำหรับบุคคลทั่วไปไหมคะ สนใจมากค่ะ

คำถามทั้งหมดสนใจเรื่องการเพาะเลี้งกล้วยไม้ค่ะอยากทราบว่าทางคณะมีการเปิดอบรมสำหรับบุคคลทั่วไปไหมคะ สนใจมากค่ะ
admin Staff asked 12 ปี ago
1 Answers
admin Staff answered 12 ปี ago

คณะมีโครงการอบรมเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อทุกปีค่ะ

โทร 042-725036