ช่วงนี้เป็นหน้าฝนทางเข้าฟาร์มสัตว์ที่เป็นถนนลูกรังสัญจรไปมาลำบาก

คำถามทั้งหมดช่วงนี้เป็นหน้าฝนทางเข้าฟาร์มสัตว์ที่เป็นถนนลูกรังสัญจรไปมาลำบาก
admin Staff asked 12 ปี ago

สวัสดีค่ะ…อาจารย์
คือช่วงนี้เป็นหน้าฝนทางเข้าฟาร์มสัตว์ที่เป็นถนนลูกรังสัญจรไปมาลำบาก อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย และเนื่องจากมีวิชาเรียนที่ต้องไปฟาร์มสัตว์อยู่บ่อยๆ…
อยากให้อาจารย์ช่วยรับฟังปัญหานี้ไว้ด้วยนะค่ะ … ขอบคุณค่ะ

1 Answers
admin Staff answered 12 ปี ago

ขอบคุณค่ะ คณะได้นำเสนอปัญหานี้เข้าสู่ระดับวิทยาเขตแล้วค่ะ