คิดถึงอาจารย์ทุกท่านเลย ครับ

คำถามทั้งหมดคิดถึงอาจารย์ทุกท่านเลย ครับ
admin Staff asked 12 ปี ago

คิดถึงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

1 Answers
admin Staff answered 12 ปี ago

ปีนี้คณะกำลังวางแผนเรื่องจัดงาน คืนสู่เหย้า
วัชพงษ์ คอยตามข่าวนะคะ
แล้วพบกันที่ มหาวิทยาลัยค่ะ