เรียนคณบดีที่เคารพค่ะ ดิฉันอยากทราบเกี่ยวกับนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษา

คำถามทั้งหมดเรียนคณบดีที่เคารพค่ะ ดิฉันอยากทราบเกี่ยวกับนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษา
admin Staff asked 12 ปี ago

เรียนคณบดีที่เคารพค่ะ ดิฉันอยากทราบเกี่ยวกับนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษา ประเภทขาดแคลนทุนทรัพย์และความประพฤติดี …..ค่ะ
ทางท่านผู้เกี่ยวข้องมีเกณฑ์ การสอบสัมภาษ์อยางไรค่ะ
ดิฉันทราบมาว่ามีนิสิตบ้างคนที่ได้รับทุน มีฐานะทางบ้านที่ดีมากแต่ได้รับทุนนี้
นิสิตคนนี้มีครบทุกอย่าง ทั้งผ่านการทำศัลยกรรมจมูกมาด้วยค่ะ
ดิฉันจึงอยากให้ท่านได้พิจารณาด้วยค่ะ เพื่อผลประโยชน์ของนิสิตที่ขาดแคลนจริงๆค่ะท่าน

1 Answers
admin Staff answered 12 ปี ago

ขอบคุณสำหรับข้อมูลค่ะ
คณะจะดำเนินการพิจารณาทุนด้วยความรอบคอบขึ้นค่ะ