อยากให้มีการจัดสอบใหม่ ตรงตามเวลา 3 ชั่วโมงเต็ม และด้วยความสามารถของตัวเอง

คำถามทั้งหมดอยากให้มีการจัดสอบใหม่ ตรงตามเวลา 3 ชั่วโมงเต็ม และด้วยความสามารถของตัวเอง
admin Staff asked 12 ปี ago

เรียนคณบดี
เนื่องในการสอบวิชาฟังใจวันที่ 20 สิงหาคม 2554
เวลา 16.30น. เป็นการสอบที่ไม่ยุติธรรม อยากให้มีการจัดสอบใหม่ ตรงตามเวลา
3 ชั่วโมงเต็ม และด้วยความสามารถของตัวเอง และมีท่านคณะบดีเป็นผู้คุมสอบ

1 Answers
admin Staff answered 12 ปี ago

ขอโทษที่ตอบช้าค่ะ
ช่วยเล่ารายละเอียดเพิ่มเติม หน่อยค่ะ อาจารย์จะได้ดำเนินการต่อ