สวัสดีครับผมอยากทราบว่า สาขาอาหารปลอดภัยและโภชนาการ เรียนเกี่ยวกับอะไร

คำถามทั้งหมดสวัสดีครับผมอยากทราบว่า สาขาอาหารปลอดภัยและโภชนาการ เรียนเกี่ยวกับอะไร
admin Staff asked 12 ปี ago

สวัสดีครับผมอยากทราบว่า สาขาอาหารปลอดภัยและโภชนาการ เรียนเกี่ยวกับอะไร แล้วจบมาทำงานอะไร สามารถรับราชการได้มัยคับ
พอดีผมอยากศึกษาเอาไว้เพราะได้รายงานตัวเข้าระบบแล้วครับ
ขอบคุณล่วงหน้าสำหรับคำตอบคำ

1 Answers
admin Staff answered 12 ปี ago

สวัสดีค่ะ
สาขาอาหารปลอดภัยเป็นหลักสูตรที่คล้ายกับ เทคโนโลยีการอาหารแต่จะมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความปลอดภัยอาหาร และความรู้ด้านโภชนาการมากขึ้น งานที่สามารถทำได้ ได้แก่ นักวิเคราะห์คุณภาพอาหาร ในโรงานอุตสาหกรรม สำนักงาน อ.ย. เป็นต้น