สนใจเรื่องการเพาะเลี้งกล้วยไม้ค่ะอยากทราบว่าทางคณะมีการเปิดอบรมสำหรับบุคคลทั่วไปไหมคะ สนใจมากค่ะ

คำถามทั้งหมดสนใจเรื่องการเพาะเลี้งกล้วยไม้ค่ะอยากทราบว่าทางคณะมีการเปิดอบรมสำหรับบุคคลทั่วไปไหมคะ สนใจมากค่ะ
admin Staff asked 11 ปี ago
1 Answers
admin Staff answered 11 ปี ago

คณะมีโครงการอบรมเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อทุกปีค่ะ

โทร 042-725036