ผมอยากให้ทางคณะช่วยเปิดสอนวิชา คณิตศาสตร์ประยุกต์ ให้เรียนในช่วงภาคฤดูร้อนครับ

คำถามทั้งหมดผมอยากให้ทางคณะช่วยเปิดสอนวิชา คณิตศาสตร์ประยุกต์ ให้เรียนในช่วงภาคฤดูร้อนครับ
admin Staff asked 12 ปี ago

เรียน อาจารย์ นิตศรี สวัสดีครับผมนิสิตชั้นปีที่ 4 คืออยากขอคำปรึกษาครับว่าผมอยากให้ทางคณะช่วยเปิดสอนวิชา คณิตศาสตร์ประยุกต์ ให้เรียนในช่วงภาคฤดูร้อนครับ ผมควรทำอย่างไร ผมและเพื่อนๆจะเรียนจบแล้วแต่ยังติดวิชานี้อยู่แค่ตัวเดียว พวกผมอยากจะเรียนจริงๆน่ะครับ จึงอยากจะขอคำปรึกษาจากอาจารย์
ด้วยความเคารพอย่างสูง

1 Answers
admin Staff answered 12 ปี ago

ขอโทษทีค่ะที่ตอบช้า

หากนิสิตมีปัญหาการเรียนสามารถขอเข้าพบคณบดีได้ที่สำนักงานทุกวันทำการค่ะ