ผมอยากทราบว่า

คำถามทั้งหมดผมอยากทราบว่า
admin Staff asked 12 ปี ago

ผมอยากทราบว่า
ข้อ 1. หลักสูตรของคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชา ทรัพยากรธรรมชาติ หลักสูตรของสาขานี้เป็นอย่างไร (ที่ถามเพราะผมหาที่เว็บไซต์ไม่เจอ)

ข้อ 2. ถ้าเรียนในสาขาวิชาดังกล่าวสามารถย้ายคณะ และวิทยาเขตได้หรือไม่

ข้อ 3. การที่นักศึกษาจะขอย้ายวิทยาสามารถทำได้หรือไม่ และในวิชาสาขาดังกล่าวนี้สามารถทำได้หรือไม่

จึงเรียนถามถึงท่านคณบดีเพื่อตอบคำถามคาใจ

ขอขอบคุณล่วงหน้าสำหรับคำตอบที่จะทำให้ผมกระจ่างใจครับ

1 Answers
admin Staff answered 12 ปี ago

ขอตอบคำถามค่ะ
1. เนื้อหาหลักสูตรเป็นหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ครอบคุลมทั้งด้านพืชศาสตร์ สัวตศาสตร์ และทรัพยากรธรรมชาติ
2. การย้ายคณะภายในวิทยาเขตสามารถทำได้ เมื่อนิิสิตเรียนครบ 1 ปีแล้ว และโอนย้ายเฉพาะรายวิชาที่ได้เกรด C ขึ้นไป
3 การย้ายวิยาเขต ทำได้ เช่นกัน แต่ต้องได้รับอนุญาต ยอมรับจากวิทยาเขตปลายทางที่ต้องการย้ายก่อน