บริษัท แคนนาบิซ เทค มีความประสงค์รับนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์กับทางบริษัท

คำถามทั้งหมดCategory: Questionsบริษัท แคนนาบิซ เทค มีความประสงค์รับนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์กับทางบริษัท

สวัสดีครับท่านคณบดี

ผมชื่อนายณัฐชัย ณ เสือ ปัจจุบันเป็น Chief Business Officer ของบริษัท แคนนาบิซ เทค จำกัด บริษัทที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการปลูกกัญชงกัญชาในระดับทางการแพทย์ เราทำธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำครบวงจร ตอนนี้บริษัทมีความประสงค์อยากเปิดรับนักศึกษาเข้ามาฝึกงานที่บริษัทในหลายๆสายงาน จึงขอความอนุเคราะห์ท่านคณบดีแนะนำช่องทางให้ทางบริษัทในการติดต่อเพื่อประชาสัมพันธ์ต่อไปครับ

Website ของบริษัท http://www.kannabiztech.co.th
เบอร์ติดต่อผมคือ 083 1339293 หรือทางอีเมลล์ได้เลยครับ

ขอบคุณครับ