ทางคณะจะเปิดรับอาจารย์ หรือมีอัตราว่างไหมคะ

คำถามทั้งหมดทางคณะจะเปิดรับอาจารย์ หรือมีอัตราว่างไหมคะ
admin Staff asked 12 ปี ago

สวัสดีค่ะ ขอเรียนถามว่า ในปี 56-57 ทางคณะจะเปิดรับอาจารย์ หรือมีอัตราว่างไหมคะ คือว่าอยากทำงานใกล้บ้านค่ะ เมื่อเรียนจบ ตอนนี้กำลังเรียน ป เอก ในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ที่ มก วิทยาเขตกำแพงแสนค่ะ คาดว่าจะจบปี 56-57 ค่ะ มีความเชี่ยวชาญทางด้านชีวโมเลกุลทางด้านพืช หรือโรคพืชที่เกิดจากเชื้อไวรัส

1 Answers
admin Staff answered 12 ปี ago

ขอให้ปวีณา ช่วยส่งข้อมูลประกอบเพิ่มเติมมาที่คณะ เพื่อประกอบการพิจารณาค่ะ