ถึง อาจารย์ ดร.นิตย์ศรี แสงเดือน ที่เคารพ สวัสดีครับ

คำถามทั้งหมดถึง อาจารย์ ดร.นิตย์ศรี แสงเดือน ที่เคารพ สวัสดีครับ
admin Staff asked 11 ปี ago

ถึง อาจารย์ ดร.นิตย์ศรี แสงเดือน ที่เคารพ สวัสดีครับ กระผมนายวัชพงษ์ มีหวัง สบายดีใหมครับ
คิดถึงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครมากครับ
คิดถึงอาจารย์ทุกท่านครับ กระผมสัญญาว่าจะไม่ทำให้เสียซื่อเสียงมหาวิทยาลัย และจะทำตัวให้เป็นตัวอย่างที่ดีของประชาชนครับขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านที่ได้ให้ความรู้และสั่งสอนมาโดยตลอดครับ

1 Answers
admin Staff answered 11 ปี ago

สวัสดีค่ะ วัชพงษ์
ตอนนี้ อาจารย์นิตย์ศรี ท่านเกษียณแล้วค่ะ
อาจารย์ขอตอบแทนนะคะ

อาจารย์ยินดีด้วยค่ะที่วัชพงษ์ ที่วัชพงษ์ เป็นคนที่มีความกตัญญู อาจารย์เชื่อว่า วัชพงษ์จะต้องประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างแน่นอน