ถึง อาจารย์นิตย์ศรี อยากให้คณะเปิดสาขาเพิ่มอีก สาขาประมง

คำถามทั้งหมดถึง อาจารย์นิตย์ศรี อยากให้คณะเปิดสาขาเพิ่มอีก สาขาประมง
admin Staff asked 12 ปี ago
1 Answers
admin Staff answered 12 ปี ago

อยู่ระหว่างดำเนินการค่ะ
น่าจะได้เรียนในปี 2556 ค่ะ