ถึงอาจารย์นิตย์ศรี แสงเดือน นะครับ

คำถามทั้งหมดถึงอาจารย์นิตย์ศรี แสงเดือน นะครับ
admin Staff asked 12 ปี ago

ถึงอาจารย์นิตย์ศรี แสงเดือน นะครับ
กระผม นักเรียนโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย มีปัญหาเรื่องการทำโครงงานในงานวิจัยที่
อาจารย์ สุรัสวดี พรหมอยู่ แนะนำไว้ แต่ในเว็บไซต์มีแค่อีเมลล์ ส่งไปแล้วอาจารย์ไม่ส่งกลับ จึงอยากได้ข้อมูลติดต่อที่มากกว่านนี้ …ขอบพระคุนอย่างสูงครับ…

1 Answers
admin Staff answered 12 ปี ago

ติดต่อโดยตรงที่ 042-725036 ค่ะ