คิดถึงอาจารย์ที่คณะและมหาวิทยาลัยมากค่ะ

คำถามทั้งหมดคิดถึงอาจารย์ที่คณะและมหาวิทยาลัยมากค่ะ
admin Staff asked 12 ปี ago

ถึง อ.อรอนงค์
สวัสดีค่ะ หนู จุรีพร จันทรเสนา KU65 คิดถึงอาจารย์ที่คณะและมหาวิทยาลัยมากค่ะ
หนูรู้สึกภูมิใจที่เรียนคณะนี้มากค่ะ ถึงหนูจะจบเกรดเฉลี่ยน้อยที่สุดในรุ่น แต่ผลการตอบรับจากตลาดแรงงานดีมากค่ะ ตอนนี้หนูทำงานที่ตลาดโลตัส หน้าที่ความรับผิดชอบคือผู้จัดการแผนกอาหารสด อยากเสนอแนะในส่วนของรายวิชาเลือก ให้มีมีการสอนในส่วนของวิชา บัญชี การตลาด และจิตวิทยา เพิ่มเติม สำหรับน้องๆที่สนใจ ที่จะเข้ามาทำงานร่วมกับธุรกิจค้าปลีก เพื่อให้มีความรู้พื้นฐานในด้านนี้ เพื่อประโยชน์ในการทำงานต่อไป

1 Answers
admin Staff answered 12 ปี ago

สวัสดีค่ะ จุรีพร

อาจารย์ยินดีด้วยค่ะ ที่จุรีพร มีความภาคภูมิในการเป็นนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตร
และดีใจด้วยที่จุรีพรมีความสุขในที่ทำงาน

ขอบคุณมากค่ะสำหรับข้อเสนอแนะ
ตอนนี้หลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่ มีวิชา จิตวิทยาอุตสาหกรรม เป็นวิชาบังคับให้นิสิตเรียนด้วยค่ะ

ถ้าจุรีพรมีข้อเสนออะไรเพิ่มเติม หรืออยากให้คณะจัดอบรม หรือต้องการข้อมูลทางวิชาการใดๆ คณะยินดีรับฟังเสมอค่ะ