ขอปรึกษาอาจารย์เนื่องด้วยดิฉันสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วยมีปัญหา

คำถามทั้งหมดขอปรึกษาอาจารย์เนื่องด้วยดิฉันสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วยมีปัญหา
admin Staff asked 12 ปี ago

เรียน รศ.ดร.นิตย์ศรี ด้วยดิฉันนางสาวธิดารัตน์ โฆษิต นิศิต KU 62 ขอปรึกษาอาจารย์เนื่องด้วยดิฉันสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วยมีปัญหาเกี่ยวกับชื่อสาขาวิชาเอกเกษตรที่สมัครสอบตามที่ประกาศเขตพื้นที่การศึกษาของประถมและมัธยม จากที่เคยสมัครสอบผ่านมา 2 ปีและปีนี้ปรากฏว่าไม่เคยมีรายชื่อของสาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพขึ้นแนบท้ายประกาศ และเวลาที่ไปสมัครสอบเจ้าหน้าที่ที่รับสมัครก็ไม่แน่ใจว่าจะมีสิทธิ์สอบหรือไม่ เพื่อนนิศิต KU 62 สาขาเดียวกันที่ไปสมัครต่างเขตไม่มีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ดิฉันไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะชื่อสาขาหรือไม่ เพราะเมื่อดิฉันตรวจสอบจาก ก.ค.ศ. ปรากฏว่าชื่อสาขาที่ ก.ค.ศ. รับรองนั้น มีชื่อว่า ทรัพยากรการเกษตรชีวภาพ จะมีการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในวันที่ 17 เม.ย 54 นี้ ดิฉันเกรงว่าจะไม่มีสิทธิ์สอบ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
0810577748

1 Answers
admin Staff answered 12 ปี ago

อาจารย์จะเร่งตรวจสอบข้อมูลค่ะ